EMDR

Via EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) nemen we de hersenen als ingang.
Bij verwerking zijn verschillende hersengebieden betrokken. Bij ervaringen die te overweldigend waren, kan de verwerking gestagneerd zijn. EMDR brengt deze verwerking weer op gang.

EMDR is daarmee ook een methode waarmee het steeds meer mogelijk wordt om verbinding te maken en jezelf te reguleren.
Ook EMDR wordt geïntegreerd gegeven in de lichaamsgerichte psychotherapie.