Traumatherapie

‘Trauma’ is in feite alles wat te veel is voor een systeem om te kunnen verwerken. Dat kunnen grote, maar ook kleine ervaringen zijn.

Als het systeem op dat moment niet geheel adequaat kan reageren om de ervaring te verwerken, wordt er een hoge lading van energie vastgehouden in het lichaam. Het zijn dus niet zozeer de gebeurtenis(sen) zelf, maar de gevolgen daarvan in ons lichaam en zenuwstelsel, die ons nog steeds parten spelen. Het herstellend vermogen raakt daarmee verstoord.
Het gevolg daarvan is overbelasting. Hierdoor kunnen er patronen ontstaan, en psychische en lichamelijke symptomen, die we als ‘normaal’ zijn gaan beschouwen.

Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor je vaardigheden om met prikkels om te gaan. Een hoge prikkelgevoeligheid kan daar het gevolg van zijn.
Maar ook andere symptomen als hyperalert zijn, (over)gevoelig zijn of juist niet voelen, (over)gecontroleerd zijn, angsten, depressie, slapeloosheid; en diverse lichamelijke klachten, kunnen hier een relatie mee hebben.

Via het lichaam kunnen we je herstellend vermogen weer vrijer maken.
We maken daarbij gebruik van Somatic Traumahealing (vorm van Somatic Experience). Daarbij is het niet nodig om overweldigende gebeurtenissen te herbeleven; we helpen het lichaam zich te herstellen met hulp van ontspannende methoden, en herinneringen aan overweldigende gebeurtenissen draaglijker te maken. Daardoor kan het zenuwstelsel weer naar een natuurlijke balans en is het makkelijker om werkelijk in het hier en nu zijn, waar heling mogelijk is.

Via EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) nemen we de hersenen als ingang.
Bij verwerking zijn verschillende hersengebieden betrokken. Bij ervaringen die te overweldigend waren, kan de verwerking gestagneerd zijn. EMDR brengt deze verwerking weer op gang.

Via EFT (Emotional Freedom Techniques) worden reflexpunten gebruikt om de emotionele lading van herinneringen te verminderen. Deze techniek kan tevens een mooi hulpmiddel zijn om thuis te gebruiken.

Het wordt daarmee steeds meer mogelijk om verbinding te maken en jezelf te reguleren.
Traumatherapie wordt geïntegreerd gegeven in de lichaamsgerichte psychotherapie.