Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op https://www.in-goede-aarde.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacy-
statement.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Praktijk in goede aarde met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Praktijk in goede aarde niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Praktijk in goede aarde garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Praktijk in goede aarde via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten
verschillen per persoon. Praktijk in goede aarde wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Praktijk in goede aarde links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Praktijk in goede aarde worden aanbevolen. Praktijk in goede aarde aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor
eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Praktijk in goede aarde niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Praktijk in goede aarde behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle
teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te
verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk in goede aarde of
de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Privacystatement

Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website.
Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Wijzigingen

Praktijk in goede aarde behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden
informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

AVG

Praktijk In goede aarde hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten. Ik ga zorgvuldig om met je persoonsgegevens en werk volledig in overeenstemming met de privacywetgeving.

Wil je hier meer over weten, dan kun je per mail de privacyverklaring opvragen.

Klachtenregeling

Uiteraard doe ik mijn best om je zo goed mogelijke begeleiding te bieden.
Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent. Komen wij er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen.
Ik ben aangesloten bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen CAM Coöperatie.
Zij kunnen je klacht begeleiden.

Foto’s

Alle foto’s zijn gemaakt in de provincie Groningen, veelal in en rond Stitswerd.
De foto van de koeien is gemaakt door Jaika Baele (gemaakt in Stitswerd), en is met haar toestemming gebruikt.

Contact:

In goede aarde
Praktijkruimte Stitswerd (Gr.)
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

Op woensdag

Therapeuticum Lemminkaïnen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen

liesbeth@in-goede-aarde.nl

06 - 21 65 82 04