Traumatherapie

‘Trauma’ is in feite alles wat te veel is voor een systeem om goed te kunnen verwerken. Dat kunnen grote, maar ook kleine ervaringen zijn.

Als het systeem op dat moment niet geheel adequaat kan reageren om de ervaring te verwerken, wordt er een hoge lading van energie vastgehouden in het lichaam. Het zijn dus niet zozeer de gebeurtenis(sen) zelf, maar de gevolgen daarvan in ons lichaam en zenuwstelsel, die ons nog steeds parten spelen. Het herstellend vermogen raakt daarmee verstoord.
Het gevolg daarvan is overbelasting. Hierdoor kunnen er patronen ontstaan, en psychische en lichamelijke symptomen, die we als ‘normaal’ zijn gaan beschouwen.

Dat heeft bijvoorbeeld gevolgen voor je vaardigheden om met prikkels om te gaan. Een hoge prikkelgevoeligheid kan daar het gevolg van zijn.
Maar ook andere symptomen als hyperalert zijn, (over)gevoelig zijn of juist niet voelen, (over)gecontroleerd zijn, angsten, depressie, slapeloosheid; en diverse lichamelijke klachten, kunnen hier een relatie mee hebben.

Eén van de meest effectieve manieren om trauma’s te verwerken, is via het lichaam.
Via het lichaam kunnen we je herstellend vermogen weer vrijer maken.
We maken daarbij gebruik van Somatic Traumahealing (vorm van Somatic Experience). Daarbij is het niet nodig om overweldigende gebeurtenissen te herbeleven; we helpen het lichaam zich te herstellen met hulp van ontspannende methoden, en herinneringen aan overweldigende gebeurtenissen draaglijker te maken. Daardoor kan het zenuwstelsel weer naar een natuurlijke balans en wordt het steeds meer mogelijk om verbinding te maken en jezelf te reguleren. Hierdoor wordt het steeds makkelijker om werkelijk in het hier en nu zijn, waar heling mogelijk is.

Traumatherapie wordt geïntegreerd gegeven in de lichaamsgerichte psychotherapie.

Contact:

In goede aarde
Praktijkruimte Stitswerd (Gr.)
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

Op woensdag

Therapeuticum Lemminkaïnen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen

liesbeth@in-goede-aarde.nl

06 - 21 65 82 04