Lichaamsgerichte psychotherapie

Soms kun je knel zitten. In je relatie, in je werk, of in jezelf. Hoe kun je meer rust en ruimte creëren voor jezelf en in jezelf?
Bij lichaamsgerichte psychotherapie gaat het om inzicht en bewustzijn. En van daaruit, mogelijk, heling.

Het gaat bijvoorbeeld om thema’s als:

  • depressieve of angstgevoelens
  • overbelasting
  • het niet kunnen doorbreken van patronen in je werk of je relaties

Ook bij het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen of (onbegrepen) fysieke klachten zou deze vorm van therapie geschikt kunnen zijn.

In deze benadering is nog steeds het gesprek de basis. Maar we gaan in deze therapie uit van jou als geheel: je denken, maar ook je gevoel en je lichaam, en we wérken ook vanuit al deze invalshoeken.

Onze focus zal sterk op het hier en nu zijn: waar loop je nu tegen aan in je leven? Hoe krijg je daar meer zicht op? En, heel belangrijk: hoe krijg je zelf handvatten / gereedschappen die je kan integreren in je leven? Zodat je wérkelijk goed voor jezelf kan zorgen.

Er wordt in deze therapie (meestal) een relatie gelegd met je levensverhaal. Vaak spelen ervaringen van vroeger nog een veel grotere rol in ons leven nu, dan dat we door hebben.
Door ervaringen van vroeger, kun je onbewust bepaalde dingen over jezelf zijn gaan geloven (zoals ‘ik ben niet goed genoeg’ of ‘ik moet het ook allemaal alleen doen’ of ‘ik word niet gezien’ etc.) en je kunt je op een bepaalde manier zijn gaan beschermen en gedragen. Je bent je bijvoorbeeld gaan aanpassen, voor anderen gaan zorgen, of je bent minder gaan voelen, meer vanuit je hoofd gaan leven.
Op dat moment kan dat heel functioneel gedrag zijn, maar het wordt een soort tweede natuur. Het kan zijn dat je ervaart dit op een gegeven moment niet meer werkt, maar dat je bijna niet meer herkent dat jij niet werkelijk zo bent. En, je niet meer weet hoe je het anders kan doen.

Door dit op een veilige manier te onderzoeken krijg je meer helderheid hierover, en wordt het bijvoorbeeld steeds meer duidelijk wanneer gevoelens en gedachten daadwerkelijk ‘passend’ zijn bij de situatie waarin je je bevindt. Of wanneer je gevoelens & gedachten & gedrag eigenlijk voortkomen uit oude overtuigingen en overlevingsmanieren. Dus eigenlijk: je wordt je bewust of je in bepaalde situaties reageert vanuit de ‘volwassene die in het hier en nu leeft’ of vanuit een oud ‘kinddeel’ in jou.
Door dit te gaan snappen, door het te voelen en door de effecten in je lichaam te gaan herkennen, ontstaat er meer bewustzijn. En meer mogelijkheid om, in kleine stapjes, dingen net een beetje anders te doen.

We kunnen verschillende methodieken inzetten. We werken veel met lichaamsbewustzijn, op diverse manieren. Bijvoorbeeld middels ervaringsoefeningen, of (geleide) meditatie. We kunnen ook systemisch (vanuit familiepatronen) kijken naar je ervaringen. En wellicht kunnen benaderingen vanuit traumawerk (S.E. of EMDR of EFT) aanvullend goed werken.
Steeds vanuit wat er speelt in je leven, met de focus op het hier en nu, waarbij we de rode draad van je vraag vasthouden.

Re-integratie

Vaak speelt overbelasting een rol bij problemen die we ondervinden. Oók op het werk. Het vinden van een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning; het combineren van werk & privé; het omgaan met stressfactoren en een hoge werkdruk op het werk.. voor velen van ons een hele klus. Vaak heeft overbelasting en werkstress wel een relatie met je eigen (overlevings)patronen. Omdat gekeken wordt naar onderliggende dynamieken is de kans op blijvende verandering groter.
Deze vorm van therapie is daarom goed toepasbaar bij problemen op het werk en een effectieve begeleiding bij re-integratie.

Contact:

In goede aarde
Praktijkruimte Stitswerd (Gr.)
Akkemaweg 12
9999 XL Stitswerd

Op woensdag

Therapeuticum Lemminkaïnen
Noorderhaven 32
9712 VK Groningen

liesbeth@in-goede-aarde.nl

06 - 21 65 82 04